Aylin Gözen

Ulusal ve Uluslararası Çalışmalardan Bazıları

Heyecanla Üretmek...

Günümüzün yoğun rekabet koşullarında bir firmanın ya da markanın, adını duyurup yeni bayilikler ve müşteriler edinmesi gittikçe zorlaşmaktadır. Üstelik hızla gelişen teknolojinin sonucunda, durmadan çeşitlenen iletişim araçları karşısında doğru seçimler yapabilmenin zorluğu da buna eklenmektedir.

Farklı fikirler üretmek, farklı fikirlere açık olmak farklılaşmayı doğal sonuç olarak beraberinde getirir.

Entegre pazarlama iletişimi, hedef kitlenin analizini yaparak ihtiyaçlarını ve ilgisini belirler ve bu amaçla uygulanacak klasik ve gerilla pazarlama faaliyetlerini, satış ve pazarlamayı destekleyecek kısa ve uzun vadeli projeleri geliştirir. İlgili departmanların iletişim odaklı çalışmalarına destek vererek marka yaratılması ve konumlandırılması çalışmalarını planlar.

İstanbul'un 100 Mücevheri
Madenden Mücevhere Pırlantanın Yolculuğu